دستفروش دوره گرد

دستفروش پس کوچه های دنیای مجازی

چگونه وضع زندگیمان را بهتر کنیم؟

((1)): انرژی ما قابل هدایت به یک سمت مشخص است ولی در مواد بیجان خیر .به محض اینکه به

 کسی یا چیزی فکر کنیم،انرژی ما به سمت او می رود وطرف مقابل هم در همان لحظه به ما فکر

 می کند.انسانها با تبادل انرژی هایشان به همدیگر قادرند فکر هم را بخوانند.

 ((2)):انرژیهای افراد مثبت و منفی می شود ولی انرژی اجسام حالت خنثی داردوانرژی ما می تواند

انرژیهای اجسام را مثبت ومنفی کند.

 همه ی اینها مقدمه بود برای این بحث که :

 خوشبختی وبد بختی ما در گرو رفتار خودمان است. قانونی داریم در فیزیک به نام قانون جذب .به این

 معنا که :هر کم تراکمی به دنبال جذب پرتراکم مشابه خود است. ما همدیگر را درک می کنیم وماده ای

  پر تراکم هستیم ،ولی هیچ کدام هوا را درک نمی کنیم .چون هوا ماده ای کم تراکم است. ما فکر افراد

 را نمی توانیم ببینیم چون فکر یک ماده ی کم تراکم است.

 بر اساس قانون جذب ،فکر لیوان کردن ،بدنبال جذب لیوان است و...

  v      چگونه می توان خوشبخت یا بدبخت شد؟

 براساس قانون جذب به هر چیزی که فکر کنیم بدنبال جذب همان مورد خواهیم رفت.اگر دنبال

 خوشبختی باشیم،یعنی به آن فکر کنیم،به آن می رسیم.واگر به بدبختی فکر کنیم،وبه زبان

 بیاوریم،براساس قانون جذب،بدبخت خواهیم شد.

 همه ی هستی هوشمند است.انسان هوشمندترین است.روایات ما هم این را قبول دارد.همه ی

 هستی تعبد دارند وتسبیح خدا می گویند.علم این را قبول نداشت.ولی در حال حاضر مورد قبول علم

  هم هست. همه ی هستی به خاطر انرژی که از خود متساعد می کنند،تبادل اطلاعات می نمایند.

  انرژی ما به اجسام منتقل می شود وباعث بدبختی یا خوشبختی ما می شود. پیامبر(ص) فرمودند:

 بلا ناشی از آن است که ازآن صحبت به عمل آوری.

 یادر جایی دیگر فرمودند:من تفاقرافتقر؛ کسی که ادای انسانهای فقیر را در بیاورد،فقیر می شود.یعنی

 انسان هر چیزی را که بخواهد به آن می رسد،چه مثبت ،چه منفی.

 خداوند درقرآن می فرماید:اگر شکر نعمت کنی، نعمتت فزونی می یابد...رمز نفوذ در ضمیر ناخودآگاه

 تکراراست .هر فکری،عملی،نوشته ای ،گفته ای هرچه بیشتر تکرار شود،نفوذ در لایه های پایین مغز

 عمیق تر می شود.وهر چه نفوذ عمیق تر باشد،قدرت انرژی های ما در جذب پرتراکمها بیشتر می شود.

 مثل راننده ای که در اثر تکرار درفن رانندگی مهارت فوق العاده ای پیدا می کند.

 خدایی که نیمه ی پایین مغز را آفرید،خدایی که برای بدن هاله های انرژی را آفرید،رمز نفوذ در ضمیر

 ناخودآگاه را چنین بیان می کند:بندگانم را بگو،که سخنان بهتر ونیکوتر بگویند. تمام ذکرهایی که در دین

 اسلام بیان شده،تعداد دارد. چون رمز نفوذ در ضمیر ناخودآگاه تکرار است. در دعاها داریم خواسته –

 هایتان را از خدا دائم بخواهید وتکرار کنید.حدیث قدسی داریم که خداوند می فرماید:من اصرار کننده در

 دعا را بسیار دوست دارم. همین باعث می شود که دعا به لایه های پایین مغز برود.

  ۷      چرا به خواسته هایمان نمی رسیم؟

 چون ضمیر ناخودآگاهمان را پر کرده ایم از منفی ها .تمام نوارهای منفی که گوش می کنیم،وتمام

 مطالب مجلات که حالت منفی دارند را مطالعه کردن،باعث می شود تا ضمیر ناخودآگاه پر از منفی ها

 شودواین تاثیر در رفتار ما می گذارد وانرژیهای مارا منفی می کند. پس باید سعی کنیم از اصطلاحات

 مثبت در برخوردمان با افراد استفاده کنیم. مثلا به جای کلمه ی دستت درد نکند،باید درست تشکر

 وقدردانی کرد.فکر بیماری ایجاد بیماری می کند،فکر درد ایجاد درد می کند. چون ضمیر ناخودآگاه کلمه

 منفی درد را تکرار می کند.بیشتر فیلمها وسریالهای تلویزیونی از کلمات منفی برای خنداندن افراد

  استفاده می کننددرحالیکه اشتباه است.

 حضرت علی(ع)می فرمایند:روزی به دنبال تو می دود ،آرام باش؛چیزهای منفی آرامش رااز ما می گیرد

 وآرامش که از ما گرفته می شود، روزی از ما گرفته می شود.

 کافی ست فقط سه ماه از منفیها خود را دور کنیم وحرف مثبت،فکر مثبت ورفتار مثبت باشد تا روزیهای

 خداوند مثل سیل سرازیر شود. همیشه باید منتظر چیزهای خوب باشیم.

 برای ختم کلام سخنی از امیر مؤمنان علی(ع) نقل می کنم که فرمودند:هدایا وعطایای پروردگار به

 اندازه ی انتظار شخص است.

 پس برای اینکه زندگی ماوضع بهتری از این که هست پیدا کند،باید منفیها را از مغز دور کنیم وبه  مثبت ها فکر کنیم وآن ها را با تکرار در لایه های پایین مغز خود جایگزین کنیم

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 0:39  توسط نسیم  |